Гаранции и Рекламации

Гаранции и Рекламации

Група стоки: "Резервни части"

  • Гаранционен срок е 6 месеца или упоменатия в гаранционната карта.
  • Гаранцията се предоставя от Ремонт Клима ООД, Климатици ООД.
  • Гаранцията включва всякакъв вид производствени дефекти.
  • Рекламации за резервни части се предявяват със следните документи:
    • Документи за покупка: ( квитанция за ППП от Еконт, касова бележка, или фактура )
    • Гаранционна карта ( ако изделието е предоставено с такава, не е задължително )
    • Документ от оторизиран сервиз за извършения ремонт ( протокол за монтаж от правоспособно лице )